Vodstvo kluba

 1. Predsednik: Jure Lavrič
 2. Blagajnik: Gregor Turk
 3. Podpredsednik: Milan Gregorič
 4. Tajnik: Denis Lavrič
 5. Člani upravnega odbora:
  • Andraž Knavs
  • Ruparčič Rado
  • Darko Mišič
  • Marijan Košmerlj
  • Andrej Starc
  • Leon Ruparčič
  • Gregor Turk
 6. Nadzorni odbor:
  • Aleksander Car
  • Matej Car
  • Erika Car
 7. Disciplinska komisija: 
  • Mateja Debeljak
  • Branko Lavrič
  • Matjaž Mohar

Vsako leto na rednem občnem zboru izvolimo novo vodstvo in sicer predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, upravni odbor, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo.
Novo vodstvo skrbi za nemoteno delo kluba v tekočem letu.


STATUT

Comments